Home Βραβεύσεις Βράβευση Καλύτερων Φοιτητικών Εργασιών στο αντικείμενο των Αερομεταφορών από την Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Βράβευση Καλύτερων Φοιτητικών Εργασιών στο αντικείμενο των Αερομεταφορών από την Ελληνική Αεροπορική Ένωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, εγκαινιάζει τον θεσμό της επιβράβευσης των νέων επιστημόνων στο αντικείμενο των αερομεταφορών. Στόχος της ΕΑΕ είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων, η ενίσχυση της καινοτομίας καθώς και η προώθηση-δημοσιοποίηση του έργου τους μέσω της βράβευσης του έργου τους και της απονομής συμβολικού τιμήματος-οικονομικής επιβράβευσης στους αποφοίτους που πρόσφατα εκπόνησαν διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΕ προσκαλεί τους αποφοίτους των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχουν εκπονήσει πτυχιακή/διπλωματική στο αντικείμενο των αερομεταφορών την τελευταία 2ετία (Ιούνιος 2010 – Οκτώβριος 2012), να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 


Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα περιλαμβάνουν:
•2 (δύο) βραβεία για την καλύτερη διπλωματική/πτυχιακή εργασία (για τους αποφοίτους 4ετούς και 5ετούς διάρκειας σχολής)
•2 (δύο) βραβεία για την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία (μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου MSc, MRes, MPhil, MBA ή αντίστοιχου επιπέδου ειδίκευσης)
Τονίζεται ότι για κάθε βραβείο περιλαμβάνει δημοσιοποίηση της εργασίας και χρηματική ανταμοιβή ύψους χιλίων ευρώ έκαστο, (€ 1,000 για κάθε βραβείο).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Έλληνας υπήκοος που έχει αποφοιτήσει τα τελευταία 2 έτη από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Ιούνιος 2010 – Σεπτέμβριο 2012). Επιπλέον, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 31ο έτος της ηλικίας κατά την ημέρα απονομής του σχετικού διπλώματος/πτυχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να αποστείλει στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση το παρακάτω απαιτούμενο υλικό:
1.Πιστοποιητικό/Αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών,
2.Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
3.1 ηλεκτρονικό και 1 έντυπο (εκτυπωμένο) αντίγραφο της εργασίας.
Τα παραπάνω έντυπα και υλικό θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ελληνική Αεροπορική Ένωση

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον διαγωνισμό βράβευσης εργασιών
Υπόψη: κ. Εμμ. Γκύζη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ. της ΕΑΕ
Ασκληπιού 67 & Ερεσσού 1. Τ.Κ. 106 80, ΑΘΗΝΑ

Η αποστολή των παραπάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Αεροπορική Ένωση
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον διαγωνισμό βράβευσης εργασιών
Υπόψη: κ. Δημήτρη Δημητρίου, Μέλους Δ.Σ. της ΕΑΕ
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι:
•Πληρότητα στην αντιμετώπιση του υπό εξέταση θέματος
•Πληρότητα στην επισκόπηση στην βιβλιογραφία
•Εμβάθυνση στο αντικείμενο
•Συμπεράσματα και θέματα προς συζήτηση
•Καινοτομία
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του ΔΣ της ΕΑΕ. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πρόσθετες πληροφορίες ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει με προσωπική επιστολή καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ.
Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση της ΕΑΕ τον Δεκέμβριο του 2012 ή σε κατάλληλο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΑΕ.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των παραπάνω είναι η 31 Οκτωβρίου 2012 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πέρα από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα τίθενται χωρίς αξιολόγηση εκτός της διαδικασίας.
Συνοπτικά, υπογραμμίζεται στους ενδιαφερόμενους οι παρακάτω κρίσιμες ημερομηνίες:
•16 Νοεμβρίου 2012      Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αίτησης και συνοδευτικού υλικού
•10 Δεκεμβρίου 2012  Ενημέρωση υποψηφίων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
•Δεκέμβριος 2012  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εκδήλωση βράβευσης επιτυχόντων

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθυνθούν στον υπεύθυνο του Δ.Σ. της ΕΑΕ για το συγκεκριμένο θέμα, Δρ. Δημήτριο Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it