ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαθεοδώρου – Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αντιπρόεδρος
Σωτηριάδης Παναγιώτης - Αντισμήναρχος, Μηχανικός Αεροσκαφών
Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταυλάς, ATCO / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Ταμίας
Χαρίδημος Αργύρης - Ελεγκτής Ασφάλειας Αερομεταφορών/Οικονομολόγος.
Μέλος
Καλόφωνος Αντώνης
Μέλος
Κέπετζης Δημήτρης - Επιχειρησιακός Διευθυντής Αθηνών, VOLOTEA
Μέλος
Δέσποινα Τσούκα
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ