ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "Οι Αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο"
20/03/2023
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει το καθιερωμένο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα,
“6ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’ στις 25-26 Μαΐου 2023 στο Triaena Business Center, Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Αεροπλοΐας και των Αεροπορικών Μεταφορών. 

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, μέσω την πλατφόρμας easychair στη διεύθυνση  https://easychair.org/conferences/?conf=has2023.

Στις περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) και 3-5 λέξεις κλειδιά (keywords).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Με εκτίμηση 
Γιάννης Σταυλάς 
Γεν. Γραμματέας ΕΑΕ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ