ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαθεοδώρου – Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αντιπρόεδρος
Θανάσης Μπίνης
Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταυλάς, ATCO / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Ταμίας
Χαρίδημος Αργύρης - Ελεγκτής Ασφάλειας Αερομεταφορών/Οικονομολόγος.
Μέλος
Δέσποινα Τσούκα
Μέλος
Γρηγόρης Κυριακού
Μέλος
Θεοδωρακόπουλος Άγγελος
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ