5ο Αεροπορικό Συνέδριο - Οι Αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο - 14-15 Μαϊου 2018
27/04/2018

 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 17 ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΑ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος ΔΣ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει το καθιερωμένο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα, “5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’ στις 14-15 Μαΐου 2018 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 17 Διοίκησης. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Αεροπορικών Μεταφορών. Ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) στο συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 
 • Αεροπορικές Εταιρίες, Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης (Εταιρίες Χαμηλού Κόστους, Εταιρικές Συνεργασίες, Συνέργειες, Connectivity κ.α.).
 • Αεροπορικό Δίκαιο (Επιπτώσεις Brexit, Αλλαγές νομοθεσίας EASA για υπερελαφρά και Drones, κ.α.)
 • Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών και Επιβατών (Λειτουργία, εκμετάλλευση και μη αεροπορικές δραστηριότητες, επενδύσεις ,κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός, Ιδιωτικοποίηση, PPP’s, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ, κ.α.) 
 • Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, BLUE MED, Remote tower operations, FANS, Ιδιωτικοποίηση ATC, κ.α.)
 • Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Επιχειρησιακής Λειτουργίας (πτητική ασφάλεια, ατυχήματα, ασφάλεια προσωπικού, επιβατών και εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση αεροσκαφών, διαχείριση αποσκευών, Βιομετρία, Νομοθεσία, EU OPS, κ.α.)
 • Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (πρόγραμμα ETS, βιοκαύσιμα, κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις α/φων, διαχείριση περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίων, ιπτάμενα αυτοκίνητα, Drones, κ.α.)
 • Γενική Αεροπορία (Αεροπορικός τουρισμός, ελικόπτερα, υδροπλάνα, υδατοδρόμια, κ.α.)
 • Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics( Υποδομές, Ασφάλεια, Κανονισμοί και Νομοθεσία, αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία, κ.α.)
 • Αεροπορική Ιατρική (Αεροδιακομιδές, εκτίμηση πτητικής ικανότητας πληρωμάτων, φόβος πτήσης, μετατραυματικό στρες λόγω συμβάντος ή ατυχήματος, κ.α.)
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, γίνονται όμως δεκτές εισηγήσεις και στην αγγλική.
 
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Εισηγήσεων - Σημαντικές Ημερομηνίες
 
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις istavlas@gmail.com  (υπ’ όψη κ. Ιωάννη Σταυλά), karpedime@hotmail.com (υπ’ όψη κ. Δημήτρη Καρπούζα), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου (Hasevents2018@gmail.com). Στις περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) και προαιρετικά 3-5 λέξεις κλειδιά (key words).
 • Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και τους κριτές του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή των εισηγήσεων τους μέχρι και τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσίασης είναι η Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών σε poster κατά τη διάρκεια σχετικής ειδικής συνεδρίας. 
 • Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (4 Μαΐου 2018) να έχει προκαταβάλει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στα τεύχη, στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ και στο τελικό πρόγραμμα.
 • Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ 116-002002014495, IBAN GR23 0140 1160 1160 0200 2014 495, SWIFT: CRBA GRAAXXX)  με την ένδειξη «ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. To αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση spyrosjancovich@gmail.com (υπ’ όψη Ταμία Ε.Α.Ε, Capt. Σπύρου Γιάνκοβιτς) και στη Γραμματεία του Συνεδρίου (Hasevents2018@gmail.com).
 • Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις και το τεύχος των περιλήψεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. με ελεύθερη πρόσβαση.
 • Όσοι από τους εισηγητές επιθυμούν να συμπεριληφθεί το πλήρες κείμενο της εργασίας τους στην ειδική έκδοση (Special Issue) που θα πραγματοποιηθεί για το Συνέδριο, θα πρέπει να το αποστείλουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (Hasevents2018@gmail.com)  μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα δημοσιευτούν μετά από κρίση, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Air Transport Studies που εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση. 
 • Το προς δημοσίευση κείμενο θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα και να συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Παρουσιάσεις Εισηγήσεων
 • Η παρουσίαση των εισηγήσεων που θα επιλεγούν θα πρέπει να γίνει σε μορφή Power Point μέγιστης διάρκειας 20’.
 • Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Το όνομα του εισηγητή και ο τίτλος που το συνοδεύει (ακαδημαϊκός, επαγγελματικός ή άλλος) θα πρέπει να δοθούν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Κάθε εισήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο έντυπο παρουσίασης το οποίο θα αποσταλεί στους εισηγητές μετά την κρίση και αποδοχή της περίληψης τους.

Κόστος Συμμετοχής - Βεβαιώσεις
 • Το κόστος του διήμερου συνεδρίου 14-15/5/2018 ανέρχεται στα 50 ευρώ για το κοινό, και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018. Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα και καφέ στα διαλείμματα. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή στο Συνέδριο.
 • Στους συμμετέχοντες θα διατεθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο.
 • Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη της παρουσίασης  τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.aviationsociety.gr

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενημερώνεται περιοδικά και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (www.aviationsociety.gr). Το τελικό πρόγραμμα ανακοινωθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους από τους συμμετέχοντες έχουν προκαταβάλλει το αντίτιμο συμμετοχής.
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε):
 • Μαρίζα Οικονόμου, Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος Ο.Ε)
 • Τάκης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Πρόεδρος Ε.Α.Ε
 • Δρ. Κωνσταντίνος Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε):
 • Ιωάννης Σταυλάς, Αεροναυπηγός Μηχ.  Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος Ε.Ε)
 • Δημήτρης Καρπούζας, Αεροναυπηγός Μηχ. Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Στρατής Γεωργιλάς, LL.M, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Capt. Σπύρος Γιάνκοβιτς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Δρ. Νικόλαος Θεοδώρου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Δρ. Λευτέρης Καταρέλος, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Δρ. Παύλος Αρβανίτης, Senior Lecturer, Solent University, Southampton, UK
 • Δρ. Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Δρ. Ιωάννης Τεμπλαλέξης, Επ. Καθ. Σχολής  Ικάρων
 • Δρ. Αθαν. Μπαλλής, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Δρ. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δρ. Βούλα Ψαράκη, Καθηγήτρια,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γραμματεία Συνεδρίου:
 Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Hasevents2018@gmail.com
 
Επικοινωνία
Οργανωτικά Θέματα Μαρίζα Οικονόμου mariza.economou.@gmail.com
 
Τάκης Αδαμίδης
takisoa@otenet.gr
6972.918.366
 

6974.045.074
Γραμματεία Δημήτρης Καρπούζας
karpedime@hotmail.com
6956.300.752
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ