Ετήσια Γενική Συνέλευση την 9η Φεβρουαρίου 2024 & Κοπή Βασιλόπιτας
16/01/2024


Αγαπητά Μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 5ης Ιανουαρίου 2024, συγκαλεί τα μέλη σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ που θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, στο Triaena Busines Center, Λεωφ. Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα, και ώρα έναρξης 18:00  

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2024 έχει καθοριστεί στα 30 Ευρώ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι 1 μέλος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία κατατίθεται και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.


Με εκτίμηση
Γιάννης Σταυλάς
Γεν. Γραμματέας ΕΑΕ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ